Högskoleprovet – Hur, Var, Varför (Allt du bör Veta)

Högskoleprovet är ett frivilligt studiefärdighetsprov som kan öka dina möjligheter att bli antagen till de flesta utbildningar på högskolan eller universitet i Sverige. Resultatet på högskoleprovet kan aldrig försvåra dina chanser att bli antagen, utan endast förbättra dem.

Gällande resultat från högskoleprovet så gäller ditt bästa resultat från de senaste 8 åren. Det var tidigare 5 år men Regeringen ändra detta till 8 år under 2020. Det är också värt att notera att högskoleprovet kan skrivas två gånger om året. Trots höga resultat på högskoleprovet krävs det dock fortfarande att du är behörig genom att ha läst de “rätta” kurserna som krävs för din önskade utbildning. Det används främst om du har gått en utbildning men dina betyg inte räcker till för att komma in på den utbildning du önskar.

Högskoleprovet består av åtta delprov, med 80 uppgifter som är kvantitativa (matematiska och logiska) och 80 uppgifter som är verbala. Det finns fem provpass, varje pass är 55 minuter långt. Alla får skriva högskoleprovet i Sverige. Detta oavsett medborgarskap. Det enda kravet är åldersgränsen. Detta prov finns dock endast på svenska och kostar 550kr.

Högskoleprovet är endast användbart i Sverige och resultatet är en offentlig handling. I några få fall finns det krav på att göra högskoleprovet, såsom vid alternativ antagning eller för vissa utbildningar med högt söktryck som t.ex. Läkare, Veterinär eller Arkitekt.

För att förbereda dig inför högskoleprovet är det viktigt att läsa instruktionerna noga och markera svaren ordentligt. Du bör också disponera tiden väl, utan att fastna på svåra uppgifter, och gissa om det behövs. Att anteckna i provhäftet och fylla i svarshäftet inom provtiden kan också vara till hjälp. Glöm inte heller att ta med en giltig legitimation och ta pauser för att koppla av och äta en ordentlig lunch.

Att skriva högskoleprovet kan vara ett steg för att öka dina chanser att komma in på din önskade utbildning. Genom att förbereda dig ordentligt och göra ditt bästa kan du öka dina möjligheter att uppnå dina akademiska mål.

Varför ska du skriva högskoleprovet?

Det finns flera skäl till varför du bör skriva högskoleprovet. För det första ökar det dina chanser att komma in på de flesta utbildningarna på högskolan eller universitet i Sverige. Genom att delta i fler urvalsgrupper i antagningen ökar du dina chanser att bli antagen till den utbildning du vill gå.

För det andra kan resultatet på högskoleprovet aldrig försvåra dina chanser att bli antagen till en utbildning. Det innebär att du inte behöver oroa dig för att ett dåligt resultat ska påverka dina chanser att bli antagen till den utbildning du vill gå.

Fem års giltighetstid

Resultat från högskoleprovet gäller i fem år. Det är ditt bästa resultat från de senaste fem åren som gäller. Det innebär att du har fem år på dig att förbättra ditt resultat om du inte är nöjd med det du får första gången.

Två provtillfällen per år

Högskoleprovet hålls två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Normalt hålls ett prov i april och ett i otober. Provdagen är dock alltid på en lördag. Det ger dig två chanser att förbättra ditt resultat varje år.

Provets delar

Totalt består högskoleprovet av åtta delprov. 80 uppgifter är kvantitativa, matematiska och logsika, och 80 av uppgifterna är verbala. Under hela dagen genomför man fem provpass där varje pass är 55 minuter långt. Det är viktigt att du tar dig tid att förbereda dig inför provet och att du har en strategi för hur du ska lösa uppgifterna.

Vem får skriva högskoleprovet?

Vem som helst får skriva högskoleprovet oavsett medborgarskap, förutsatt att du möter ålderskriteriet. Kom dock ihåg att provet endast finns på svenska vilket gör det svårt för icke-medborgare eller de som inte talar svenska att göra provet.

Det enda kravet är att du fyller minst minst 18 år under samma år som provet görs eller att du har börjat gymnasiet före 16 års ålder.

Vad kostar det att göra högskoleprovet?

Att skriva provet kostar 550kr. Det är viktigt att du betalar in avgiften i tid för att kunna delta i provet.

Hur kan du förbereda dig inför högskoleprovet?

Att förbereda sig inför högskoleprovet kan vara en utmaning, men det är också en möjlighet att öka dina chanser att komma in på den utbildning du drömmer om. Här är några tips för att hjälpa dig att förbereda dig inför högskoleprovet:

  1. Gör en tidsplan: Att skapa en tidsplan för din förberedelse kan hjälpa dig att hålla dig organiserad och se till att du täcker allt material. Planera in regelbundna studiepass, och var noga med att hålla dig till din plan.
  2. Skaffa läromedel: Att skaffa läromedel för högskoleprovet kan vara till stor hjälp för att du ska kunna förstå vad som förväntas av dig under provet. Det finns många böcker, kurser och online-resurser tillgängliga, så välj det som passar dig bäst.
  3. Planera din tid: Högskoleprovet är tidsbegränsat, så det är viktigt att öva på att hantera tiden. Gör så många övningar som möjligt under tidspress för att vänja dig vid tempo och undvika att fastna på en uppgift.
  4. Öva på strategier: Det finns olika strategier för att hantera högskoleprovet. Till exempel, att hoppa över svåra frågor och gå tillbaka till dem senare, eller att alltid gissa på frågor du inte vet svaret på. Öva på olika strategier och se vad som fungerar bäst för dig.
  5. Gör provet flera gånger: Det är inte ovanligt att behöva göra högskoleprovet flera gånger innan man når önskat resultat. Det kan vara en bra idé att göra provet minst en gång för att bekanta dig med uppgifterna och provets format, och sedan fortsätta att öva tills du känner dig redo för att göra det på allvar.
  6. Ta hand om dig själv: Att ta hand om dig själv är viktigt för att prestera på din bästa nivå under högskoleprovet. Se till att du får tillräckligt med sömn, äter ordentligt och tar pauser för att undvika utmattning.
  7. Gör gamla högskoleprov: Att göra gamla högskoleprov ger dig en känsla för utformingen av provet, vilka typer av frågor som kommer, och hur snabb du måste vara för att hinna alla delar.

Sammanfattningsvis, högskoleprovet kan öppna dörrar till högre utbildning och karriärmöjligheter, men det kräver förberedelse och ansträngning. Med rätt strategi och läromedel, tillsammans med en god planering och självdisciplin, kan du förbättra dina chanser att lyckas på högskoleprovet.

By Hikeandbackpack

Related Posts